febr. 03

La Generalitat traspassa a la Diputació la titularitat de 400 km de carreteres locals.

La Generalitat traspassa a la Diputació de Tarragona la titularitat de prop de 400 quilòmetres de carreteres locals. El conveni inclou un pla de millora a la xarxa viària per valor de 40 milions d’euros fins l’any 2020.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, van rubricar el passat divendres el conveni per al traspàs de carreteres locals i comarcals entre ambdues institucions. Fruit d’aquest acord, la Generalitat traspassa a l’ens la titularitat de 396 quilòmetres de 53 carreteres locals.

El nou conveni preveu el desenvolupament d’un pla de vialitat local a les carreteres de titularitat de la Diputació de Tarragona, que comportarà una inversió conjunta de 40 milions d’euros fins a l’any 2020. La Generalitat aportarà 22,5 milions d’euros i la Diputació, 17,5 milions d’euros, i una comissió de seguiment analitzarà i definirà les actuacions que inclourà aquest pla d’acció.

D’ entre les vies que es traspassen a la Diputació de Tarragona hi ha la T-324 entre Miravet i Móra d’Ebre, i la T-2237 entre Vinebre i la Palma d’Ebre.

L’acord s’emmarca en el desenvolupament de la Llei de carreteres, que clarifica les competències de cada administració sobre la xarxa viària.