Darmós millora diversos carrers del seu nucli antic.

Darmós inaugura les obres d’arranjament de diversos carrers del seu nucli antic. Una actuació que ha requerit d’una inversió de més de 107 mil euros.

CRÒNICA ADRIANA MONCLÚS

CRO 17-12 OBRES DARMOS

Aquestes obres d’arranjament han permès millorar de forma notable les condicions dels carrers de la Rectoria, Major i les Valls, així com la plaça de l’Església de Darmós, a Tivissa. Concretament els treballs d’arranjament d’aquests carrers del nucli antic de la població han consistit en l’enderroc dels paviments i les xarxes existents, d’aquesta manera s’han canviat les xarxes de clavegueram, aigua potable i enllumenat públic, mentre que s’ha realitzat una nova pavimentació i s’ha disposat de nou mobiliari urbà.

Una actuació que ha requerit d’una inversió de més de 107 mil euros. El Departament de Governació a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, n’ha subvencionat 60 mil, mentre que la Diputació de Tarragona n’ha aportat 41.500 via el Pla d’Actuació Municipal.

Comments are closed.